Laserklassen får nytt navn

Etter mange år med diskusjoner er det nå avgjort at Laserklassen skifter navn. Det er ikke avgjort av ILCA enda hva den nye navn skal bli.

Det er ingen dramatikk i navnebyttet. Båtene og seilerne er de samme som i dag og endringen får ingen praktisk betydning for de som allerede har utstyr og båt. Nye båter vil bli solgt under nytt navn. Vi vil gradvis fase ut Lasernavnet og erstatte dette med den nye klassensnavnet. Det kan i en periode bli noe utfordringer med å skaffe nye båter. Det oppfordres derfor til å selge båter som ikke er i bruk til unge seilere som vil starte opp med seiling i denne klassen. Annonser gjerne på vår Facebook-side: Norsk Laserklubb – les mer om dette i Seilmagasinet artikkel her

Se også ILCA FAQ side for mer info