Norsk Laserklubb vokser

Det er en sterk økning i NLK’s medlemsmassen; fra 94 medlemmer i 2018 har det økt til 145 medlemmer dette året.

Lasermiljøet vokser i flere klubber. Større miljøer og mer kvalitet i daglig trening bidrar også til meget gode internasjonale prestasjoner. Det er få klasser i Norge som klarer å stille så mange båter til starten.

Vi hadde i 2019 sesongen 42 deltakere i 4.7, 47 i Radial og 8 i Standard på NCene. På høstens NSF’s Hvassersammling stilte 40 flotte ungdomsseilere i Laser.