Årsmøte 2020 i NLK ble avholdt

Årsmøte i Norsk Laserklubb er avholdt den 4. februar 2020 .

Det ble valgt et nytt styre med Elisabeth Ørjavik som ny leder.

Linken til referatet årsmøte 2020

SAKSLISTE

 1. Konstituering
  a. Godkjenne innkalling.
  b. Velge dirigent
  c. Velge sekretær og tellekorps
  d. Godkjenne de fremmøtte representanter
  e. Godkjenne saksliste
  f. Velge to representanter til å skrive under protokoll
 2. Norsk Laserklubbs årsberetning
 3. Norsk Laserklubbs regnskap for 2019
 4. Innkomne forslag og saker
 5. Fastsette årets kontingent
 6. Forslag til budsjett for 2020
 7. Valg

Innkalling til NLK Årsmøte 2020

Årsberetning 2019

Årsregnskap 2019

Revisjonsrapport 2019

Budsjett 2020

Valgkomite forslag 2020

Forslag til årets kontingent (sak 5.)