ILCA Norge og Laser-klassekapteiner

For å ha best mulig kommunikasjon ønsker ILCA Norge kontakt med alle Laser-klassekapteiner i de enkelte foreninger i Norge. For å få dette til vil vi arrangere et teamsmøte der vi kan informere litt om aktiviteter og ha en god diskusjon rundt Laserseiling.

Kan dere sende kontaktdetaljer til: post@ilcanorge.no så hadde det vært flott!!

På forhånd takk!!