Utøverrepresentant ILCA Norge

Jeg heter Marie Jacobsen Lepperød og blir 18 år til høsten 2021. Jeg begynte i optimisten når jeg var 8 år og seiler nå laser radial for Tønsberg Seilforening. Det er jeg som er utøverrepresentant i ILCA Norge.

Jobben min som utøverrepresentant er å videreføre seilernes innspill, tanker og ønsker til resten av styret. Målet mitt er at seilerne skal få en så god som mulig opplevelse på seilarrangementene – både på land og på vann. Dere seilere kan ta kontakt med meg dersom dere har noe dere vil ta opp. Dette kan for eksempel handle om måten det blir arrangert på, at banen ble for lang, måten de formidlet på eller noe annet. Er det behov for flere eller andre arrangementer i løpet av sesongen, så meld ifra.

Jeg vil ta sakene opp i styremøtene og skal fremme deres saker på en best mulig måte. Det er viktig for meg og resten av styret at dere er fornøyde.

Håper jeg hører fra dere!

Det er bare å ta kontakt med meg via mail eller telefon:

Mail: marie-lepp@hotmail.com

Telefon: +47 46 89 30 98