NM Ran åpne klasser 21-22 august vil inngå i rankingen.

Styret i ILCA Norge har, i dialog med NSF, besluttet at NM skal inngå i nasjonal ranking for uttak til internasjonale mesterskap. Dette vil være en endring av vanlig praksis, men på grunn av Covid situasjonen er dette sett som den beste løsningen for å kunne gi best mulig grunnlag for ranking til uttak for 2021/22

hilsen fra ILCA Norge styret