Site icon ILCA Norge

Innkalling til ordinært årsmøte i ILCA Norge 2022

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I ILCA Norge 2022

Tid: Onsdag 23. Mars 2022,  kl. 20.00

Møtet vil bli avhold digitalt. Dette er lenke til teammøte for å kunne delta.

 

Saker til årsmøtet må sendes til post@ilcanorge.no senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker og revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden for innsyn innen onsdag 16.mars, 1 uke før møtet.

Det blir ikke valg av styrerepresentanter på årsmøtet da sittende styre er valgt frem til ordinært årsmøte i 2023.

 

SAKSLISTE

1. Konstituering

a) Godkjenne innkalling.

b) Velge dirigent

c) Velge sekretær og tellekorps

d) Godkjenne de fremmøtte representanter

e) Godkjenne saksliste

f) Velge to representanter til å skrive under protokoll

 

2. ILCA Norge årsberetning

3 ILCA Norge regnskap for 2021

4. Innkomne forslag og saker

5. Fastsette årets kontingent

6. Fastsette ny avgift for deltagelse i Norgescup

7. Forslag til budsjett for 2022

 

Vel møtt!

Mvh Styret i ILCA Norge

Exit mobile version