Bli medlem

Innmelding i ILCA Norge

Iflg klassereglene pkt 9 er medlemsskap i nasjonal klasseklubb påkrevet for deltakelse i rankingseilaser eller mesterskap.

9. CLASS ASSOCIATION MEMBERSHIP

No person is permitted to race a Laser in any Fleet, interFleet, District, or other sanctioned event unless at least one member of the crew is a current member of the International Laser Class Association (a member of a District Laser Association duly established in accordance with the Constitution is a member of the International Laser Class Association).

Meld deg inn i ILCA Norge på letsreg.com

Medlemskort EURILCA/ILCA vil bli sendt ut elektronisk (se bilde) på mailadressen som er oppgitt ved påmelding. Alle som har registrert seg får – også familiemedlemmer.

Seilere som ønsker å delta på en samling i NLK’s regi skal betale vannlig medlemskontigent.

På årsmøte ble følgende kontigenter vedtatt for året 2024 og 2025 – beholdt for året 2023

Vanlig medlem kr. 550,-

Familiemedlem kr. 800,-
(familie er begrenset til to voksne medlemmer samt ytterligere familiemedlemmer under 20 år.)
Alle familiemedlemmer skal ha samme bostedsadresse.

Det vil være halv medlemsavgift for nye seilere som melder seg inn etter 1. september.

OBS: husk å løse NSF årslisensen