Hvordan seiler man Laser?

HVORDAN SEILER MAN LASER?

Av Eivind Melleby

Hvordan man seiler en laser er egentlig et dumt spørsmål, og umulig for meg å svare på her. Det er umulig å gjengi skriftlig hvordan man føler båten går. Det er bare noe man lærer seg etter mange timer på vannet. Kanskje kan jeg trekke opp de viktigste retningslinjene. Det vil jo uansett være en start.

For å få Laseren opp i optimal fart må man ha den rette trimmen, men så må man kunne utnytte den optimalt også. Her er styringen helt vesentlig. Så hva er riktig styring? Det vet jeg ikke, men det er flere styresett som har vist seg å gå fort. Det er kombinasjonen mellom riktig trim til riktig styresett som er viktig. Din spesielle måte å styre på har en trim som er best. Det om du seiler høyt eller lavt er det som skiller måter å styre på mest fra hverandre.

KRYSS

1. LETT VIND

I lett vind er det viktig å konsentrere seg om å holde båten i maksimal fart hele tiden. Det er med andre ord, viktig at en sørger for at lusene står perfekt hele tiden. Seiler en med mye bus i forhold til gjennomsnittet skal lusen på innsiden stalle litt stort sett hele tiden på kryssen.

En skal prøve å holde båten rett hele tiden slik at ikke båten har for stort press på roret. Man kan jo styre båten ved å krenge den. Krenger man båten mot le, vil båten bli lo-gjerrig og hele tiden prøve å styre mot vindøyet. Dette må man da kompensere med roret slik at en ikke havner i vindøyet. Da vil roret oppføre seg som en brems. Normalt ser en på roret som en brems som settes på hver gang rorbladet ikke er parallelt med båtens senterlinje.

Seiler du båten slik at den krenger mot lo, vil dette gjøre at båten blir nøytral eller den blir le-gjerrig. Blir båten le-gjerrig vil det være vanskelig å holde båten opp mot den optimale kursen. Den vil da gjerne gi fra seg centimeter i høyde hele tiden. Dette er svært så uheldig ettersom det å holde høyden er veldig viktig i lett vind.

Derfor vil det være hensiktsmessig å seile båten litt mot lo slik at den blir nøytral på roret. Videre skal en tenke på at det er mulig å styre båten ved å vippe den litt ettersom hvor man vil. Alle vil prøve å tøye grensene til regel 54 som tar for seg rokking. Hvis en ikke rokker opp mot grensen i lite vind, vil en fort bli hektet av i et felt hvor alle andre tøyer grenser. Så når en tipper båten mot le for å få båten til å loffe opp mot vinden skal en alltid sørge for at en for noe tilbake når man retter opp båten igjen.

For å gjøre en lang vise kort kan en si at man må holde høyden, og ikke la skrog eller ror bli en brems ved å krenge båten til le.

2. MELLOM VIND

I mellom vind vil det være relativt enkelt å oppnå en relativt god båtfart, men det er jo ikke en vinnende båtfart. Så hvor får man den vinnende båtfarten fra? Det er ikke enkelt å si det nei, men man kan si som så at trening hjelper. Hold an ett sekund nå. Det er aldri den som trener mest som er best, ergo det må noe annet til også. Hva er det da? Det er en plan over den treningen man gjør og at man følger den nøye. Hva er det jeg skal trene på i dag og hvilke tanker gjorde jeg meg sist jeg trente på det? På denne måten vil en raskere opparbeide en båtfølelse som kan si deg om du er inne på rett spor. Det som er viktig er altså den følelsen du har med båten som kan si deg om dette går fort eller ei. Slik kan du da begynne med å prøve deg frem på de forskjellige teknikkløsningene.

Du kan i Laseren først ta for deg problemet som melder seg med en gang det blir bølger. Nemlig at båten stamper. Dette er det som gjør at du ikke flyter som en drøm over bølgene, men har problemer med å holde farta. Det du skal tenke på og streve etter er å få baugen til å gå lett i vannet. Du må altså få baugen til å være i kontakt med vannet hele tiden. Dette kan du oppnå ved å lene deg frem når båten er på toppen av bølgen, eller kanskje mer riktig, når baugen akkurat har passert bølgetoppen. Dette vil gjøre at du får presset baugen ned i bølgedalen slik at ikke den forlater vannet og kommer ned igjen med et smell. Da har du nettopp løst et problem, men du har også skaffet deg et nytt. Nå vil du få det problemet at båten raser inn i den neste bølgen slik at vannet kommer over båten. Dette bremser klart båten. Noe du vil merke raskt. Så hvordan løser vi dette problemet? Det løser vi på at vi parerer den bevegelsen vi startet ved å hive kroppen frem over bølgekammen, med å straks lene oss tilbake i båten for å få løftet baugen over den neste bølgen. Du skal nok også lene kroppen litt ut i det du lener deg bakover. På en måte skal du sette press på båt og rigg i det du kommer på toppen av en bølge. Det vil bli som om du presser ned i kulene når du kjører på ski. Da kan du kanskje få noe av den akselerasjonen i båten akkurat som du får den på ski. Når man klarer dette kan man kjenne det på båten med en gang. Den glir liksom gjennom vannet på en ny måte. Som Ed Baird sa det i sin bok om laserseiling; ” you must try to make the bow kiss the water”. Denne setningen fremhever at det skal være en viss ømhet i baugens behandling av vannflaten. Dette er noe du skal, som laserseiler, kunne føle. Du skal kunne føle at den bølgen parerte jeg bra og den dårlig.

I korte trekk kan man si at du kaster kroppen frem rett før bølgetoppen slik at baugen blir presset ned på baksiden. Så legger du kroppen umiddelbart bakover for å få baugen opp over den neste bølgen. Og slik holder du på.

Det vil nok ikke være nødvendig med denne båtbehandlingen konstant oppover kryssen, så du må nok sile ut de bølgene som vil by på problemer å forsere. Kaster man kroppen frem og tilbake unødvendig vil dette bremse båten kraftig.

3. MYE VIND:

Når det blåser gamp er laseren på sitt værste, når det gjelder å få fart i lørja på kryss. Det kan være ganske frustrerende å seile båten når man merker at det ikke går som det skal. Man vil da automatisk tenke at man ikke er tung nok. Dette kan nok også være tilfellet, men veier du over 76 kg er det bare snakk om teknikk. En annen ting som slår oss er at man er for svak. Til dette vil jeg si at det er nok korrekt. Laseren er den fysisk mest krevende båten å seile så du må være sterk for å henge med. Vil du være med å kjempe i toppen i mye vind må du nok ta deg sammen når det gjelder den fysiske formen. De som er sterke nok til å holde båten flyter langt på det i mye vind. Da vil de få et fartsoverskudd som er umulig å ta igjen på andre taktiske disposisjoner. De kan gjøre nesten hva de vil å likevel henge med i teten. Det er ikke vanskelig å seile riktig når man har fartsoverskudd.

Hva skal jeg så gjøre? Det er tungt å henge rett ut hele tiden. Det har vi slått fast. Det er faktisk ingen som klarer det. Det er umulig. Derfor må vi spare litt på kreftene. Vi må finne ut hvordan vi kan få båten til å gå fort hele tiden uten at vi brenner opp alle kreftene med en gang. Her må man ut på vannet å føle seg frem slik at en kan finne den mest hensiktsmessige teknikken.

Det som gjør at en laser går fort er at den holdes flat hele tiden som vi har sett. Derfor må vi tilstrebe dette i mye vind også. Det vil være umulig å holde båten helt rett hele tiden hvis du setter skjøtet fast i cleaten. Det er rett å slett ikke lov å sette fast skjøtet. Det må holdes i hånden hele tiden slik at vi kan slakke ut litt i bygene. Det vil være best om man kan holde i skjøtet langt fra blokken. Da kan man slippe ut opptil en meter uten at vi må reise opp overkroppen eller slippe taket i skjøtet.

Så det man gjør er at man kjører skjøtet ut når båten krenger over, eller helst litt før, og drar inn igjen så fort som mulig. Da vil man få båten til å holde seg plan hele tiden. Da vil du holde farten oppe også.

Når det gjelder styringen, vil jeg si at man må prøve å få båten til å gli over bølgene ved kanskje å styre litt ned på baksiden av bølgen samtidig som du gir litt ut på skjøtet. Det at du gir ut på skjøtet vil gi deg den effekten at roret mister noe av presset. Det vil si at båten blir lettere å styre ned på baksiden av bølgen. En annen ting som gjør det lettere er at du jo på dette tidspunktet også skal lene deg ut og bakover.

Hvor mye man styrer på kryssen er veldig individuelt. Det er noen som går veldig fort ved å styre mye, mens andre seiler like fort uten at de styrer noe særlig. Så man må finne ut selv hvor mye en skal bruke roret.

Du skal bruke kroppen på samme måte som vi gjorde når vi seilte i mellom vind. Legge kroppen frem for så å kaste den tilbake over bølgetoppen. I mye vind vil det være viktigere at kroppen også kastes ut i det den føres tilbake. Ellers så vil du finne at det vil være en del vanskeligere å få dette til å stemme i mye vind, men det er jo vanskeligere å få til alt i mye vind.

SLØR

1. LITE VIND

Det er ikke mye å si om hvordan man seiler slør i lite vind. Det som ser ut til å være trenden nå er at man ikke lar båten krenge for mye mot le for så å dra den opp igjen. Det virker nå som om man heller prøver å holde båten rett og heller dra den litt mot lo. Ellers vil jeg si at det vil være nødvendig med riktig trim og at man plasserer seg langt nok frem i båten.

2. MELLOM VIND

På slør i mellom vind skal ikke båten krenge. Den kan kanskje vugges litt, men i det store og hele skal den seiles rett. Jeg kan ikke få sagt det mange nok ganger. Når det gjelder kroppsplasseringen vil jeg si at du skal sitte så langt bak som mulig uten at båten drar med seg vann. Det skal haller ikke være nødvendig at baken subber i vannet. Sett deg heller litt inn på kanten og len kroppen utover.

Hvis det er mulig å surfe på bølgene skal en passe på at man ikke faller eller loffer for mye slik at du seiler en altfor lang vei. Prøv om du kan dra båten mot deg idet du faller og pumper for å komme på bølgen. Alt dette må selvsagt være innenfor de rammene som regel 54 setter.

3. MYE VIND

Slør i mye vind er vanskelig. Særlig hvis den er veldig skarp. Her må man krenge båten litt slik at ikke baken sleper i vannet hele tiden, men ikke så mye at kanten går i vannet. På den andre siden vil vi se at bommen går i vannet rett som det er. Da må vi slakke på kicken slik at vi får hevet bommen litt. Her er det en veldig fin balansegang som er vanskelig å finne. Du må seile en del frem og tilbake for å finne ut hvor stram kicken skal være. Det vil være en stor fordel å ha en stram kick, men det er verre å ha bommen i vannet hele tiden for da vil du få luft på roret hvilket bremser båten betraktelig.

Hvor du sitter i båten er også et slikt kompromiss. Det er lett å få rumpa i vannet hvis du sitter for langt tilbake, men det går fortere. Du får ikke så lett rumpa i vannet hvis du sitter lenger frem, men det går ikke så fort. Her er det bare et spørsmål om hvor flink man er til å holde båten rett. Det gjør man ved å kjøre skjøtet og henge.

LENS

1. LITE VIND

På lensen i lite vind er det noen få enkle ting å tenke på. Det første er at du må få bommen ut til 90-95? på båtens senterlinje. Du må krenge båten noe over mot lo og sitte langt nok frem i båten.

Det er nok bedre å seile båten slik at vinden treffer akterliket først for så å gå rundt seilet fra akterliket mot masten. Da har du litt negativ skjæring og kan utnytte det at seilet bøyer vinden rundt seilet. Her er det en hårfin balansegang som er vanskelig å finne. Poenget er at man skal skjære minst mulig å allikevel få en stor fartsøkning. Jo mer du skjærer jo fortere går det, men du kommer jo ikke lenger fra vinden når du skjærer med 90? på vinden.

En annen ting man bør tenke på er at båten er logjerrig hvis båten seiles flat. Krenger man den mye mot lo vil den bli le-gjerrig. Dette skjer fordi du flytter lateralpunktet, eller trykkpunktet, i seilet over på den andre siden av dreiepunktet i båten. Skroget styrer også en god del. Du kan derfor styre båten ved å tippe den frem og tilbake ettersom hvilken vei en vil at båten skal seile. Dette vil en siden få bruk for når det blåser mer.

2. MELLOM VIND

Når det kommer så mye vind at sjøen begynner å grave seg opp vil første prioritet være å komme på surf og plan nedover lensen. Derfor vil all konsentrasjon settes inn på denne ene oppgaven. Det er da viktig at en behersker det vi nevnte om lens i lite vind for det er akkurat det samme vi gjør nå. Nå er det bare kommet inn en faktor til. Som jeg sa er det viktigste det å komme med på surf. De andre tingene kan man derfor ikke konsentrere seg så mye om. Det er nå det er så viktig å kunne det for da gjør du det automatisk. Du trenger ikke å tenke på at nå må du sitte riktig eller krenge riktig antall grader o.l.

Et lite triks vil jeg nevne her. Det er så enkelt at det lar seg forklare på trykk i motsetning til det meste.

For å komme med på surf vil det hjelpe om du kan sette inn så mye du kan akkurat når du kommer på en bølge. Da må du gjøre det som gir båten fremdrift samtidig. Det vil være å dra båten mot seg. Dette gir en rokke-effekt, men det hjelper også båten å falle på bølgen. Det som skjer når du faller på bølgen er at du roterer båten rundt lateralpunktet i seilet hvilket også gir litt fremdrift. Når man faller på bølgen så blir jo bølgen også brattere. Til slutt skal jeg også nevne at man skal pumpe seilet, men det vet vel alle. Alle disse tingene gjør at sjansen for at du kommer med på surfen blir større.

Når en først har kommet seg på skal man holde seg der og ikke falle av surfen. Måten det gjøres på er, som i alle andre klasser, at man raser frem og tilbake på bølgen uten å sette nesa inn i den neste bølgen. Når man er på surf slik kan man godt skjære veldig kraftig negativt for ikke å sette nesa ned og for å komme seg den veien på banen.

For å komme seg så fort frem som mulig vil en oppnå så stort press i seilet som mulig og så lite motstand i båten som mulig. Da må en tenke på at man kan styre båten med krengingen. Og øke presset ved å dra båten til seg, pumpe og falle. Når man så kommer på plan vil det være mindre bruk for press i båten slik at man kan lade opp båten igjen. Altså slippe ut seilet og rette opp båten.

3. MYE VIND

I mye vind er det viktig å holde båten på rett kjøl. Det kan man si er enkelt, men det er ikke i realiteten det. Det skal kullseiles, spesielt på trening. Det er viktig at du som seiler kjenner båtens, og dine egne grenser. Det er viktig at du kan presse båten maksimalt og ikke lenger i regatta. Derfor må man føle det på kroppen når noe skjer.

En ting som gjør at båten blir lettere å holde på bena er at man skjøter litt inn og seiler litt negativt. Det kan virke litt rart at det er lettere å holde båten stående ved å seile slik, men det er det altså. Du vil få et press i båten som er lett å føle slik at du kan redde deg unna når noe skjer.

Det er ikke lett å seile laser på lens i mye vind, men den teknikken og følelsen du får i lite vind og mellom vind er akkurat den samme i mye vind. HER ER DET BARE TRENING SOM HJELPER!!!