Styret i ILCA Norge 2024

ILCA Norge er en interesseorganisasjon som jobber for ILCA (Laser) seiling i Norge.

Organisasjonsnummer
989 559 738
Kontonummer
9235.24.58289

Leder
og masterrepresentant
Helena Rönnkvist
Mobil 46933573
Kongelig Norsk Seilforening
Nestleder Iens Ludvig Høst
Mobil  93025172
Kragerø Seilforening
Økonomi Therese Salvadores-Hansen
Mobil 90695048
Stavanger Seilforening
Sportslig leder Frank Kirkeland
Mobil  93011645
Molde Seilforening
Bredde Kai Nilsen
Mobil 91309504
Ran Seilforening
Utøverrerpesentant
og Web & SoMe
Jens Kaastad Ørjavik
Mobil 41342360
Bundefjorden Seilforening
     
Webmaster
webmaster@ilcanorge.no
Geir Sunde
Mobil 97755597
 

Valgt på årsmøtet 18. mars 2024

Felles epost til styret som ønskes benyttet er post@ilcanorge.no