Styret i ILCA Norge 2022

ILCA Norge er en interesseorganisasjon som jobber for ILCA (Laser)seiling i Norge.

Organisasjonsnummer
989 559 738
Kontonummer
9235.24.58289

Leder Odd Steffen Garvik
Mobil 94830010
Haugesund Seilforening
Nestleder Iens Ludvig Høst
Mobil  93025172
Kragerø Seilforening
Kasserer Inger Margrethe Vabø
Mobil 48079464
Ran Seilforening
Sportslig leder Frank Kirkeland
Mobil  93011645
Molde Seilforening
Masterrepresentant Geir Sunde
Mobil 97755597
Drøbaksund Seilforening
Utøverrerpesentant Ingrid Bøen
Mobil 94879112
Ålesund Seilforening
Webmaster
webmaster@ilcanorge.no
Dave Talloen
Mobil 9260 4196

Felles epost til styret som ønskes benyttet er post@ilcanorge.no