Årsberetning ILCA Norge 2021

Styrets sammensetning i 2021 fra ekstraordinært årsmøte 15. september 2021 har vært: Leder: Odd-Steffen Garvik Kasserer: Inger Margrethe Vabø Sportslig leder: Frank Kirkeland Styremedlem: Iens Ludvig Høst Styremedlem og utøverrepresentant:…