NC1 – Stavanger 27-28 juni 2020.

Laserklubben planlegger sammen med Stavanger seilforening en alternativ åpning av (COVID19) seilsesongen allerede 27-28 Juni med NC1 i Stavanger.

Gitt at den gode trenden med redusert smittespredning fortsetter og helse myndighetene tillater å gjennomføre arrangement for opp til 200 personer etter 15. juni planlegges det nå for NC1.

Marit Hagland, som er ansvarlig for planleggingen uttaler at planleggingen er godt i gang og at dette lar seg gjennomføre med en del tilrettelagte smittevernstiltak. Det vil utarbeides en egen smittevernsplan som må følges av alle som skal delta og aktivitetene på land vil også reduseres til et minimum. Det viktigste for oss er at det sportslige blir så optimalt som mulig og at vi får gjennomført en konkurranse. Vi legger straks ut NoR og åpner for påmelding i M2S. Til slutt vil vi nevne at alle som melder seg på selvsagt vil få pengene tilbake om det viser seg at vi må avlyse grunnet innskjerpelser fra myndighetene.

Obs. husk å betale medlems avgift i laserklubben og NSF seillisens før deltakelse