Søknad om midler til gjennomføring av regional ILCA samling

ILCA Norge ønsker å stimulere til gjennomføring av regionale treningssamlinger som erstatning for utsatt Norges Cup 1 & 2. Foreninger som har gjennomført, eller planlegger å gjennomføre, regionale treningssamlinger ila mai eller juni kan søke om støtte fra ILCA Norge.

Søknaden må ha med:

  • Beskrivelse av planlagt samling
  • Nedslagsfelt for samlingen
  • Beskrivelse av utgifter arrangørforening ikke får dekket via deltakeravgift/regnskap for samlingen

Søknad sendes på mail til post@ilcanorge.no med tittel søknad <foreningsnavn>

Frist for søknad er fredag 14.mai

Styret i ILCA Norge vil gjennomgå søknader og ta beslutning mht. støtte.