Ekstraordinært Årsmøte i ILCA Norge

Et nytt styret ble valgt av Ekstraordinære Årsmøtet etter innstilling av Valgkomiteen. 

Takker avtroppende styret for sin innsatts og velkommen til nye styret

 

Referat fra Ekstraordinært Årsmøte i ILCA Norge 2021
Bakgrunn: Styret besluttet å stille sine verv til disposisjon for valg av nytt styre i ILCA Norge.
Dato for ekstraordinært årsmøte: 15. september 2021, klokken 20:00.
Møte ble avholdt på Teams.
Sak til behandling: Valg av nytt styre. Ingen andre saker var til behandling.
SAKSLISTE
1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling – enstemmig godkjent.
b) Valg av dirigent – Leder Eivind Wiik ble foreslått og enstemmig godkjent.
c) Velge sekretær og tellekorps – Bjørn-Erik Knudsen ble foreslått og enstemmig godkjent.
d) Godkjenne de fremmøtte representanter – 36 stemmeberettigede ble godkjent.
e) Godkjenne saksliste – sakslisten ble godkjent.
f) Velge to representanter til å skrive under protokoll – Christian Birkeland og Petter Strømme ble foreslått og enstemmig valgt.
2. Valg
Følgende ble enstemmig valgt enkeltvis:
Leder: Odd Steffen Garvik, Haugesund SF, valgt for 1 år
Kasserer: Inger Magrethe Vabø, Ran SF, valgt for 2 år
Sportslig leder: Frank Kirkeland, NTG/KNS, valgt for 2 år
Disse styremedlemme ble valgt samlet:
Utøver representant: Ingrid Bøen, Ålesund SF, valgt for 2 år
Styremedlem: Iens Ludvig Høst, valgt for 1 år
Masterrepresentant: Geir Sunde, Drøbaksund SF, valgt for 2 år

 

20210908_ILCA N_ 2021_valgkomitéens innstilling EÅmøte