Årsmøte 2021 i NLK/ILCA Norge ble avholdt

Årsmøte for NLK/ILCA Norge 2021

Årsmøte i Norsk Laserklubb er avholdt den 10. mars 2021 .

Årsmøtet har godkjent navn endring av klasse klubben til ILCA Norge

Det ble valgt et nytt styre med Eivind Wiik som ny leder.

Linken til referatet årsmøte 2021

SAKSLISTE

1. Konstituering

a. Godkjenne innkalling.

b. Velge dirigent

c. Velge sekretær og tellekorps

d. Godkjenne de fremmøtte representanter

e. Godkjenne saksliste

f. Velge to representanter til å skrive under protokoll

2. Norsk Laserklubbs årsberetning

3. Norsk Laserklubbs regnskap for 2020

4. Innkomne forslag og saker

5. Fastsette årets kontingent

6. Fastsette ny avgift for deltagelse i Norgescup

7. Forslag til budsjett for 2021

8. Endring av klasseklubbnavn

9. Presentasjon av ny logo for klasseklubben.

10. Valg

Innkalling til NLK Årsmøte 2021

Årsberetning 2020

Årsregnskap 2020

Revisjonsrapport 2020

Budsjett 2021

Valgkomite forslag 2021

Forslag til årets kontingent & NC avgift (sak 5+6)

Endring av klasseklubbnavn (sak 8)

Ny klasseklubblogo (made by Mette Holt)

Vel møtt! 

Mvh Styret i Norsk Laserklubb