Årsberetning ILCA Norge 2021

Styrets sammensetning i 2021 fra ekstraordinært årsmøte 15. september 2021 har vært:

Leder: Odd-Steffen Garvik

Kasserer: Inger Margrethe Vabø

Sportslig leder: Frank Kirkeland

Styremedlem: Iens Ludvig Høst

Styremedlem og utøverrepresentant: Ingrid Bøen

Styremedlem og masteransvarlig: Geir Sunde

 

Møter:

Det har vært avholdt 4 styremøter og diverse kommunikasjon på e-post. Dette gjelder styre valgt etter ekstraordinært årsmøte 15. september 2021. Dette betyr samtidig at mye vav aktiviteten ikke har vært styrt av sittende styre. Vi tror likevel det ikke er avgjørende for hvordan året har vært og oppsummeres.

 

Medlemmer:

NLK har en stabil medlemsmasse. I 2021 har klubben 143 betalende medlemmer og over 100 aktive seilere.

Arbeid:

Styret har alle tilgang til felles e-post adresse post@ilcanorge.no og tilstreber at all kommunikasjon skal gå via denne adressen. Dette for å ha full gjennomsiktighet i vårt arbeid internt i styret.

Vi har også gjort en vurdering av viktigste arbeidsoppgaver og en fordeling av ansvar opp mot Norges seilforbund.

 

NSF:

Eier NM

Eier topp satsing/landslag

Ansvarlig for World Sailing ungdoms VM, senior mesterskap, OL-uttak etc.

Organiserer samlinger på tvers av klasser og nasjoner

Utdanner trenere, dommere og arrangører

Klasseklubbforum

 

ILCA Norge:

Eier Norgescup

Fokus på rekruttering, bredde og utvikling mot topp satsing, herunder treningssamlinger.

Har ansvar for ranking mot Ilca og Eurilca for uttak.

Er Ilca/Eurilca sin representant i Norge.

Følge opp klasse og regler i Norge, samt generell tilrettelegging for vekst i Ilca klassene.

Sørge for et godt Mastermiljø.

 

Ilca Norge har gjennom NSF et godt samarbeid med Trenerutdanning, dommerutvalg og arrangørutvalg.

 

Økonomi/Årsregnskap 2020:     Se egne vedlegg helt nederst.

 

Sportslig aktivitet nasjonalt:

Det har vært planlagt 4 NC regattaer, men på grunn av covid restriksjoner ble kun NC Horten og NC Molde gjennomført.

NC Sandefjord, Ran ble begge avlyst.

NM for damer ILCA 6 og herrer ILCA 7 ble gjennomført etter planen i Bundefjorden. NM ILCA 4 og ILCA 6 mix ble gjennomført som planlagt av RAN. For 2022 ble det bestemt å samle alle ILCA NM under et felles arrangement.

Ranking 2021, resultater for Norgescup (NC) og  Norgesmesterskap (NM):

Det ble gjort unntak for ranking 2021, hvor NM er inkludert. 2022 er det normal ranking.

ILCA 4

Av de 44 seilerne som rankingen består av ved utgangen av 2021 har 41 seilere vært aktive og deltatt under NC1 og/eller NC4 i 2021. Ved utgangen av 2021 var topp 10 som følger.

ILCA 6

Av de 37 seilerne som rankingen består av ved utgangen 2021 har 26 seilere vært aktive og deltatt under NC1 og/eller NC4 i 2021. Ved utgangen av 2021 var topp 10 som følger.

 

ILCA 7

I ILCA 7 har det som vært 13 deltagere under NC1 og/eller NC4 i 2021. Topp 5 er som følger.

Sammendrag

Gjennom sesongen 2021 har vi opplevd en liten økning i antall aktive i Norge. Det har vært 94 ILCA seilere involvert i en eller flere regattaer. Med 86 aktive i 2020. Historisk sett er dette noe lavere enn toppåret de siste 5 årene med 116 aktive seilere i 2018.

Det må også nevnes flere positive tiltak med flere jenter, lengre, i ILCA klassene. Rene jentesamlinger og et målrettet fokus på jentelag fra Norges Seilforbund. Et slikt arbeid vi forhåpentligvis kan se på aktivitets antalletaktivitetsantallet i årene som kommer.

 

Sportslig aktivitet internasjonalt for 2021

Hermann Tomasgaard satte under OL i TOKYO ILCA Norge på kartet da han under svært spennende direktesendte regattaer klarte å hevde seg helt i toppen gjennom hele OL. Under siste medalje seilas sikret han en fantastisk bronse medalje. Line Flem Høst i ILCA 6 ledet OL i en periode og endte på en flott 8 plass i sitt første OL. Vi gleder oss over sterke resultater og håper dette også kan gi økt fokus på regatta seiling og jentesatsing i ILCA Norge.

Line fulgte opp med en 4.plass under ILCA 6 EM i Bulgaria.

ILCA 7 VM ble arrangert i Barcelona i november. Norske resultater: Hermann Tomasgaard 7, Christoffer Sørlie 80, Uffe Tomasgaard 83, Olai Hagland 95, Theodor Middelthon 113, August Hanevik 117 og Anders Lindemark 126.

U 21 ILCA 7 EM Gdynia Polen. Norske resultater: Theodor Middelthon 46, Henrik Kaastad Ørjavik 77, August Hanevik 81, Aslak Iveland 89 og Anders Lindemark 123.

Flere juniorer fikk også deltatt internasjonalt. En norske kontingent på ni ILCA 6 gutter og jenter deltok under ILCA 6 Junior VM i Arco, Italia. Beste jente ble Marie Jacobsen Lepperød på en 44.plass. Beste gutt ble Sverre Langaas-Holt på en 4.plass i sølvfeltet (71. totalt).

Under ILCA 7 U21 EM i Montenegro seilte Theodor Middelthon inn til en sterk 3.plass i U19 klassen og en flott 14.plass totalt.

 

Sammendrag

En historisk OL medalje til Hermann Tomasgaard! En fantastisk flott utøver med forbilledlige gode holdninger. Et flott forbilde for de yngre ILCA seilerne i Norge. Hermann viser vei og har blant annet gjort som alle andre; deltatt på NC, NM og samlinger i Norge. ILCA Norge kan være stolte av våre to OL deltakere og deres prestasjoner!

 

Oppsummering 2021 fra Utøverrepresentant:

Året 2021 har som 2020 vært en relativt begrenset sesong med færre arrangement ut ifra det vanlige. Vi har allikevel fått inn fire nasjonale regattaer, to NC og to NM. God deltakelse og engasjement fra både support, arrangører og ikke minst seilerne selv gjorde sesongen 2021 svært vellykket. NC4 som ble holdt i Molde for første gang, ble en stor suksess der dørene for enda en arrangør på Vestlandet endelig åpnet seg. Nå som 2022 endelig er kommet og vi er tilsynelatende tilbake til normalt, er vi veldig klar for en ny sesong med få begrensninger, mer frihet til nasjonal og internasjonal deltakelse, og enda mer erfaring og bra seiling!

Vi sees i kommende sesong! Lykke til, til alle og enhver!

 

Mastergruppas årsrapport 2020:

Vi er mange aktive ILCA Master seilere. På landsbasis er vi mellom 30 og 50 fordelt på nesten 10 ulike seilforeninger og flere av disse med regelmessige treninger og regattaer.

Aktiviteten var definitivt preget av Covid. Det var ingen Master deltagelse på de to NC’ene som ble arrangert, men Masterne hadde to egne regattaer, samt at 10 stk deltok på NM i Bunnefjorden.

  • Ran Laser Masters 2021 – med 15 deltakere
  • Drammen / Rødtangen Laser Masters 2021 – med 12 deltakere
  • NM 2021 ILCA 7 og ILCA 6 i Bunnefjorden, med henholdsvis 41 og 16 deltakere, hvorav 10 Mastere i ILCA 7

Vi hadde også en deltaker på Laser SM 2021 og tre deltagere på 2021 ILCA Masters World Championships – færre enn normalt grunnet Covid. Det er bare å slå fast at vi har det gøy og skal fortsette med det i 2022.

 

Hjemmeside og sosiale medier:

Som en forlengelse av navneendringen fra Laserklubben til ILCA Norge er nå hjemmesiden flyttet til ilcanorge.no og ny epostadresse er post@ilcanorge.no. Så har vi også en ganske så aktiv Facebook gruppe som du finner her ILCA Norge public group

 

Styret ser frem mot 2022 med håp om et normalt seilår.

16.mars 2022
Rettet noen skrivefeil 17. mars 2022

Budsjett 2022 og Regnskap 2021

Budsjett ILCA 2022

 

2021 Resultatrapport_-_15.03.2022 (1)

 

2021 Balanserapport-15.03.2022 (2)

 

2021 Revisjonsberetning for 2021