Lenke til årsmøtet onsdag 23. mars kl. 20.00 i ILCA Norge

Dette er lenke til teamsmøte for gjennomføring av årsmøtet i ILCA Norge onsdag 23. mars kl. 20
Innkallingen til årsmøtet, som finnes her, er oppdatert med lenke
Årsberetning finner du her

Velkommen

Styret i ILCA Norge