Reisestøtte fra ILCA Norge til medlemmer som har deltatt i VM eller EM

Styret i ILCA Norge oppfordrer om å sende epost til post@ilcanorge.no og søke om reisestøtte