Nasjonal treningssamling i februar avlyses

Koronasituasjonen gjør det  umulig å gjennomføre den nasjonale treningssamlingen i Stavanger i februar. Muligheten for en regional samling i stedet holdes åpen.

Generalsekretær Per Christian Bordal gir her følgende orientering om samlinger, kursvirksomhet og seilting:

2021 har dessverre ikke begynt noe bedre hva gjelder smittesituasjonen enn det store deler av 2020 var. Norges Seilforbund vil i de kommende ukene ikke arrangere noen fysiske samlinger. Det betyr at neste Stavanger-samling i midten av februa for våre mest aktive jolleseilere utgår i sin planlagte form. Det kan hende det er forsvarlige og arrangere en regional samling med færre deltagere – det blir opp til Stavanger Seilforening å avgjøre.