Innkalling til årsmøte i ILCA Norge 2024

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I ILCA Norge 2024

Tid: Mandag 18. mars 2024,  kl. 20.00

Møtet vil bli avhold digitalt. Lenke for Teams møte vil bli annonsert på hjemmesiden og Facebook

Saker til årsmøtet må sendes til post@ilcanorge.no senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker og revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden for innsyn innen mandag 11.mars, 1 uke før møtet.

 

SAKSLISTE

1. Konstituering

a) Godkjenne innkalling.

b) Velge dirigent

c) Velge sekretær og tellekorps

d) Godkjenne de fremmøtte representanter

e) Godkjenne saksliste

f) Velge to representanter til å skrive under protokoll

 

2. ILCA Norge årsberetning

3 ILCA Norge regnskap for 2023

4. Innkomne forslag og saker

5. Fastsette årets kontingent

6. Fastsette ny avgift for deltagelse i Norgescup

7. Forslag til budsjett for 2024

8. Valg

 

Vel møtt!

Mvh Styret i ILCA Norge