Årsberetning ILCA Norge 2021

Styrets sammensetning i 2021 fra ekstraordinært årsmøte 15. september 2021 har vært: Leder: Odd-Steffen Garvik Kasserer: Inger Margrethe Vabø Sportslig leder: Frank Kirkeland Styremedlem: Iens Ludvig Høst Styremedlem og utøverrepresentant:…

Du kan foreslå kandidater !

Under hedersprisutdelingen til Norges Seilforbund lanserte Helly Hansen og NSF i fellesskap en hel ny pris som skal utdeles årlig. Den første gangen prisen blir tildelt, skjer allerede 30. desember…